Maasland

Blue

First light

Vlietlanden

Morning

Keep distance

Molen

Red

Boonervliet

Sun

Hyde Park, London

Vlak voor de regenbui  in Hyde Park, London

Somewhere over the …………………..

Green
34mm - f11 - 1/6 sec

Yellow
105mm - F11 - 1/2 sec

16mm  - f/11 -  1/5 sec - CP

20mm - F11 - 1/100sec - ISO100 - C

Op een rij.
50mm - f11 - 2sec - ISO 100

Groen
16mm - f11 - 1/3 sec - ISO 100

Oranje
200mm -  f11 - 1/200sec - ISO 100

21mm-f/11- 241sec- ISO100 

200mm - f11 - 1/15sec - ISO 100

Ochtend  bij Reeuwijk
23mm f/11 1/30sec ISO 100

Balans
50mm - f11 - 1sec - ISO100

Yellow
50mm- f11 - 1/3 sec - ISO 100

Zand
16mm -  f/9 - 1/3 sec -  ISO 100

Twin
400mm -F11 - ISO100

Het kerkje van 'tWoudt in de mist

't Woudt 2  
50mm -f/11- 8sec- ISO 100

`t Woudt
50mm - f/11 - 10 sec-  ISO 100

Behind the dike

Dunes in the wind

Alone on a dike